Virutalna izložba 2020.

Izložba 20 selfija Dijane L. , Split, 2019.

Pošto kilo umjetnosti, gazdarice?, izložba, Rijeka, 2020.

Biografija

Rođena 1970. u Rijeci. 1994. diplomirala Studij likovne kulture; aktivni voditelj slikarskih i drugih radionica pri LiCe, likovni centar u Rijeci. Od 2008. profesionalno se bavi slikarstvom. Do 2015. radila je velike formate grupnih portreta, izrazito socijalno angažiranih. Radi velike i cjelovite opuse psiholoških portreta, konceptualno formatirane u veće instalacije. Osim portreta radi i aktove. Unutar književnosti djeluje kao autor poezije, kratke proze i drame. Zadnjih godina koristi i film i video kao formu tretiranja nekih složenijih koncepata. Izlagala na mnogo samostalnih i nekoliko grupnih izložbi u zemlji i inozemstvu.  Nagrađeni je autor drame. Centralni motiv ukupnog opusa je čovjek kao emotivno biće te međuljudski i socijalni odnosi, uz iskren i intiman osobni stav i angažman. Upravo angažiranost kroz umjetničku ekspresiju je glavna karakterisitka autorskog opusa ali i šireg društvenog rada u kulturi. Kao voditelj Relativne galerije i idejni vođa pri KIE (Kreativna industrija Europe) radi angažirane programe individualnog i kolektivnog presperiranja kroz umjetnost, razvija modele građanskog organiziranja kulture izvan insitucija, povezivanja publike i umjetnosti te međunarodne umjetničke razmjene.

Atelje: Pomerio 18, Rijeka, Croatia dijana.lukic.art@gmail.com

+385 91 539 0725